Gjettekonkurransen. Dette er en Zaz 1965 mod (Jalta)