Vi får show av en North American Harvard T-6G S/N 14A-2268, også kalt "the pilot maker", de alliertes viktigste treningsfly under den andre verdenskrig.